Uutta blogissa: Vakavaraisuuden tunnusluvut fokuksessa - Procountor

Uutta blogissa: Vakavaraisuuden tunnusluvut fokuksessa

Tilinpäätöksestä saadaan erilaisia tunnuslukuja, joiden perusteella päästään tarkastelemaan sitä, miten yrityksellä menee. Eri tunnuslukujen laskeminen erilaisissa tilanteissa, tarkoituksenmukaisesti, on taloushallinnon tärkeä tehtävä. Tulkitsemalla lukuja taloushallinnon ammattilaiset tuottavat yritysjohdolle strategista tietoa päätöksenteon tueksi.

Vakavaraisuus viittaa yrityksen pitkän aikavälin maksuvalmiuteen. Toisin sanoen vakavarainen yritys pystyy selviytymään veloistaan myös pitkällä aikavälillä. Yritys on sitä vakavaraisempi, mitä suurempi osa sen kokonaispääomasta on omaa pääomaa. Vakavarainen yritys on usein pitkäikäinen eikä kaadu jokaisesta heilahduksesta. Lisäksi sille riittävät useimmiten matalammatkin tuottoprosentit.

Lue lisää Procountorin blogista.