Turvallinen taloushallinto pilvipalveluna
 

Ohjelmiston tietoturva

Hyvästä tietoturvasta huolehtiminen on keskeinen osa Procountor-taloushallinto-ohjelmiston kehitystä ja palvelutuotantoa. Tietoturva kattaa mm. palvelinten ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden, palvelussa olevien tietojen varmistamisen, sekä laitteistojen että ohjelmistojen testauksen ja seurannan, henkilöstön salassapitovelvollisuuden ja käyttäjien tunnistuksen sekä ohjelmistoon liittyvän tietoliikenteen salauksen.