Koulutus

Ota sähköisestä taloushallinnosta kaikki hyödyt irti! Tarjoamme ohjelmiston käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvää koulutusta. ProCountor-asiantuntijat ovat valmiina auttamaan sinua saamaan uusista työvälineistä ja sähköisestä taloushallinnosta kaiken irti. Koulutuksia järjestetään sekä asiakasyrityksessä eri tehtävissä toimiville henkilöille että tilitoimistokäyttäjille.

Ryhmäkoulutukset (80 €/hlö/kerta)

Pidämme säännöllisesti ryhmäkoulutuksia toimitiloissamme ja etäkoulutuksena hintaan 80 €/hlö. Ryhmäkoulutukset ovat edullinen tapa käydä läpi ProCountorin koulutuspaketteja. Lähi- ja etäkoulutusten ajankohdat löydät koulutuskalenteristamme. Ryhmäkoulutuksina järjestetään kaikkia koulutuksiamme, paitsi reskontra ja täsmäytys -koulutusta, joka on aina asiakaskohtainen.

Konsultointi (110 €/h)

Tarjoamme juuri teidän yrityksenne tarpeisiin räätälöityä ProCountor-konsultointia hintaan 110 €/h. Konsultoinnissa voidaan käyttää yrityksen omaa konetta, ProCountor-ympäristöä ja aineistoa. Konsultointiin voi osallistua useampi henkilö.

Tutustu myös koulutusta sisältäviin starttipaketteihin

Koulutukset aihealueittain

Käyttöönotto

Kirjanpidon käytön aloittaminen ProCountorissa ja tietojen määrittely, vertailutietojen tallentaminen, yrityskohtaiset käyttöasetukset, yrityskohtainen käyttäjähallinta, rekisteritietojen ja vertailutietojen siirto ProCountoriin csv-tiedostoina. Dimensioiden perustaminen ja tiliöintioletukset.

Myynnit

Asiakas- ja tuoterekisterit, myyntilaskut, myyntitilaukset, tarjoukset ja joukkolaskut. Ulkomaan myynti ja käteismyynti sekä CRM-hallinnan käyttö. Laskujen lähetys eri kanavia pitkin, elinkaari ja erikoistilanteet sekä myyntilaskun, tuotteen ja asiakkaan oletustiliöinnit.

Ostot

Toimittaja- ja tuoterekisterit, kotimaiset ja ulkomaiset ostolaskut, sähköiset laskut, laskujen hyväksyntäkierto, maksaminen, laskun elinkaari, maksujen seuranta sekä ostolaskun, tuotteen ja toimittajan oletustiliöinnit.

Palkat

Henkilörekisteri, palkkojen perustiedot, matka- ja kululaskujen laadinta, palkkalaskelmien laadinta, lähetys ja maksaminen, palkkaraportit ja -ilmoitukset. Palkkojen oletustiliöinnit ja lomapalkkalaskenta.

Kirjanpito

Suositellaan käyttöönoton jälkeiseksi koulutukseksi. Oletustiliöinnit, ALV-käsittely, verotili ja kausiveroilmoitus, muistiotositteiden laadinta ja sisäänluku, kuukausittainen täsmäyttäminen ja raportointi, seurantajaksojen käyttö, kirjanpidon tehokas käyttö raporttien avulla, kirjanpidon automatisointi tositteilta ilmoituksille.

Tilinpäätös ja raportointi

Suositellaan kolmanneksi kirjanpidon jatkokoulutukseksi.Tilinpäätöksen vaiheet ja tilinpäätöstyökalut: toimintakertomus, tasekirja ja liitetiedot, tase-erittely ja tasekirjan arkistointi. Tuloveroilmoitus. Budjetointi, kirjanpitoraportit, vertailuraportit, johdon raportit, dimensioraportit ja maksuraportit. Raporttikaavat eli erikoisraporttien luominen ja muokkaaminen.

Reskontra ja täsmäytys – järjestetään vain asiakaskohtaisena koulutuksena

Suositellaan toiseksi kirjanpidon jatkokoulutukseksi. Ostojen ja myyntien suoritusten ja maksujen oikaisemista, kohdistamista ja selvittämistä, avoimien laskujen täsmäyttämistä. Täsmäyttäminen tehokkaaksi raporttien avulla.

Tilintarkastus

Koulutus soveltuu sekä yrityksissä ja tilitoimistoissa tilintarkastajien yhteyshenkilöinä toimiville henkilöille että tilintarkastajille, jotka tarkastavat asiakkaidensa tietoja sähköisesti ProCountorista. Koulutuksessa lähestytään ProCountorin ominaisuuksia ja käyttöä tilintarkastamisen näkökulmasta. Tutustumme esimerkiksi järjestelmän kontrolleihin, raporttien hakuun ja aineiston tarkastamiseen.

Koulutuksiin ilmoittautuminen ja yleiset koulutusehdot

Koulutukset ja konsultoinnit voidaan järjestää ProCountorin toimitiloissa tai etäyhteystyökalua käyttäen. Asiakkaan luona järjestettävistä koulutuksista veloitetaan matka-ajasta 80 €/h sekä matkakustannukset pk-seudun ulkopuolelle. Minimiveloitus matka-ajasta on 80 €.

Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään 2 vrk ennen koulutuspäivää, muussa tapauksessa joudumme veloittamaan puolet koulutuksen hinnasta. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Asiakaskohtaiset koulutukset ja konsultoinnit varataan sähköpostitse osoitteesta koulutus@procountor.com

Ryhmäkoulutuksiin ilmoittaudutaan nettisivujemme kautta.

Tutustu myös koulutusta sisältäviin starttipaketteihin