Sähköinen taloushallinto

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yrityksen taloushallinnon tehokasta hoitamista nykyaikaisten sähköisten työvälineiden avulla. ProCountorin sähköisen taloushallinnon ohjelmistoa voidaan hyödyntää jokaisella taloushallinnon osa-alueella kuten laskutuksessa, ostolaskujen käsittelyssä, palkanlaskennassa, kirjanpidossa sekä raportoinnissa. Taloushallinnon hoito ja yrityksen tilan seuranta on näin mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

Sähköinen taloushallinto ProCountorissa

ProCountor tarjoaa ohjelmiston ja tuen sähköisen taloushallinnon hyödyntämiseen. Internetissä toimiva ohjelmisto sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet ja sopii myös yrityksen ja tilitoimiston yhteiskäyttöön. Tapahtumapohjaisen laskutuksen ansiosta hinnoittelumme joustaa käytön mukaan.

Tällä sivulla kerromme, kuinka taloushallinnon eri perusprosessit on mahdollista hoitaa sähköisesti ProCountorin avulla:

Myyntilaskutus ProCountorissa

ProCountor-ohjelmisto sisältää kaikki laskutuksessa ja myyntitapahtumien käsittelyssä tarvittavat työkalut. Laskut voidaan laatia ohjelmistossa joko yksitellen tai tehokkaasti suuremmissa erissä. Myyntilaskujen lähetys ProCountorista on vaivatonta ja tapahtuu aina samasta paikasta, lähtivät laskut sitten tulostuspalvelun kautta postitse, verkkolaskuina tai sähköpostitse. Erillistä sopimusta tulostuspalvelun tai verkkolaskuoperaattoreiden kanssa ei tarvita vaan ne sisältyvät palveluun.

Laaditut ja lähetyt laskut tallentuvat ProCountorissa automaattisesti kirjanpitoon ja myyntireskontraan, joka päivittyy automaattisesti pankista noudettavien sähköisten tiliotteiden ja viitesiirtojen mukaan. Avoimien myyntilaskujen haku onnistuu helposti ja myös maksumuistutukset voidaan lähettää suoraan ohjelmasta. Laskut kohdistuvat asiakas- ja tuoterekisteriin, mikä mahdollistaa kattavan myynnin seurantaraportoinnin.

Myyntilaskujen sähköinen prosessi

Ostolaskujen käsittely ProCountorissa

ProCountor mahdollistaa ostolaskujen täysin sähköisen käsittelyn. Laskut voidaan ottaa vastaan verkkolaskuina, skannauspalvelun kautta tai tallentaa manuaalisesti. Tallennuksen yhteydessä laskut siirtyvät hyväksyttäviksi, kirjanpitoon ja ostoreskontraan odottamaan maksuunpanoa. ProCountor mahdollistaa monipuolisen ostolaskujen hyväksyntäkierron ja laskujen tarkastajat sekä hyväksyjät pääsevät tarkastamaan ja hyväksymään laskut vaivatta suoraan järjestelmässä. Samalla onnistuu seurantakohteiden lisääminen, minkä avulla saadaan tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi.

ProCountoria käytettäessä ei tarvita erillistä maksuliikenneohjelmaa, sillä ohjelmisto sisältää pankkiyhteydet. Ostoreskontra ja kirjanpito päivitetään automaattisesti sähköisten tiliotteiden perusteella. Kaikki laskut tallentuvat sähköiseen arkistoon ja mikäli ostolaskut vastaanotetaan verkkolaskuina tai ne skannataan järjestelmään, ei paperisia ostolaskuja tarvitse erikseen arkistoida.

Ostolaskujensähköinen prosessi

Matka- ja kululaskujen käsittely ProCountorissa

Omien matkalaskujen laadinta onnistuu ProCountorissa yrityksen kaikilta käyttäjiltä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. ProCountor päivittää automaattisesti voimassa olevat päivärahat ja kilometrikorvaukset, mikä tekee laskun laadinnasta vaivatonta. Matkalaskujen hyväksyminen ja maksaminen tapahtuu suoraan ProCountorissa. Tallennetut laskut siirtyvät myös automaattisesti kirjanpitoon ja oletusdimensioille (esim. projekteille) sekä palkanlaskennan vuosi-ilmoituksille.

Matkalaskujen sähköinen prosessi

Palkanlaskenta ProCountorissa

ProCountorissa on helppokäyttöinen palkanlaskenta, jolla voi hoitaa palkkojen laskemisen, maksamisen sekä niihin liittyvät viranomaisilmoitukset. Ennakonpidätyksen sekä työntekijä- ja työnantajamaksujen laskenta tapahtuu automaattisesti. ProCountor ylläpitää yrityksen puolesta palkkalajirekisteriä sekä luontoisetujen vuosittain muuttuvia arvoja ja muita viranomaisten määrääviä muuttuvia tietoja kuten eläkevakuutusmaksuprosentteja.

Palkkalaskelmat voidaan ProCountorin kautta lähettää palkansaajalle postitse tai sähköpostitse ja lisäksi palkansaaja voi katsoa omia palkkojaan sähköisesti suoraan ProCountorissa. Palkkojen maksaminen onnistuu suoraan ProCountorista eikä erillistä maksuliikenneohjelmaa tarvita. Palkkatiedot siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon, taloushallinnon raporteille ja ilmoituksille.

Palkkojen sähköinen prosessi

Kirjanpito ja viranomaisilmoittaminen ProCountorissa

ProCountor automatisoi ja tehostaa yrityksen kirjanpitoa. Jokainen tosite myyntilaskusta tiliotteeseen siirtyy automaattisesti kirjanpitoon tallennuksen yhteydessä ja älykkään automaation ansiosta kirjanpito on ajantasaista. ProCountorin oletustilikartta ja oletustiliöinnit sekä sisäisen laskennan seurantakohteet voidaan muokata vastaamaan yrityksen yksilöllisiä tarpeita. ProCountoriin tallennetut kirjanpito- ja muut tiedot ovat heti kaikkien käyttäjien käytettävissä henkilökohtaisten käyttöoikeusrajausten puitteissa. Ohjelmisto mahdollistaa siten joustavan työnteon sekä yrityksen sisällä että yhteistyössä tilitoimiston kanssa.

ProCountor tuottaa kirjanpitolain edellyttämät tuloslaskelman ja taseen sekä päiväkirjan ja pääkirjan. Perusraporttien lisäksi järjestelmästä saadaan projekti- ym. seurantakohteittaiset kirjanpitoraportit sekä kirjanpidon vertailuraportteja. Palvelussa voidaan myös laatia tilikauden päättyessä tasekirja. Myös viranomaisilmoittaminen onnistuu suoraan ProCountorissa.

Kirjanpiton sähköinen prosessi

Raportointi ProCountorissa

ProCountor sisältää tarvittavat kirjanpidon raportit sekä laajan valikoiman johdon työtä tukevia taloushallinnon raportointiominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi asiakas- ja tuotekohtaiset raportit, rahaliikenne- ja maksuraportit sekä projektien ja kustannuspaikkakohtaisen seurannan mahdollistavat sisäisen laskennan raportit. Talouden lukujen vertailu edelliseen vuoteen tai budjettiin onnistuu helposti. Monipuolinen ja ajantasainen raportointi parantaa kuvaa yrityksen taloudellisesta tilasta ja auttaa päätöksenteossa.

Raportoinnin sähköinen prosessi

Lisätietoa sähköisestä taloushallinnosta

Suomen Yrittäjien tietopaketti sähköisestä taloushallinnosta