ProCountor-ohjelmisto tilitoimistokäytössä

ProCountor tarjoaa yritykselle parhaan mahdollisen lopputuloksen yhteistyössä osaavan tilitoimiston kanssa. Siinä missä ennen yritys ja tilitoimisto ylläpitivät omia järjestelmiään, ProCountor tarjoaa yhteisen, molempien käytössä olevan sähköisen taloushallinnon ohjelman.

Asiakkaan ja tilitoimiston yhteinen ohjelmisto

Kirjanpitoa tilitoimiston ja asiakkaan yhteistyönä

Yrityksen ja tilitoimiston yhteisessä käytössä oleva taloushallinto-ohjelmisto parantaa yhteistyötä ja helpottaa työnjakoa. Tiedon kulku nopeutuu ja tilitoimisto voi tarjota asiakkaalleen entistäkin parempaa palvelua. Asiakkaalla on mahdollisuus käsitellä itse myynti- ja ostolaskuja sekä muita tositteita ja nämä tiedot siirtyvät vaivattomasti tilitoimiston käyttöön kirjanpitoa varten. Vastaavasti asiakkaalla on heti pääsy kirjanpitoraportteihin ja muihin talouden seurantatietoihin. Asiakas ja tilitoimisto voivat näin kummatkin keskittyä omaan ydinosaamiseensa — asiakas liiketoimintaansa ja tilitoimisto laadukkaiden taloushallintopalveluiden tuottamiseen.

ProCountor joustaa erilaisissa toimintamalleissa

Ohjelman avulla molemmilla toimijoilla on saatavilla aina ajantasainen tieto yrityksen taloudesta ilman mappien kuukausittaista kuljettelua. Samalla molempien toimijoiden prosessit helpottuvat ja tehostuvat. Yrityksen ja tilitoimiston työnjako voidaan tehdä joustavasti ja tapauskohtaisesti vastaamaan yhteistyölle sopivinta työskentelymallia:

  • Kaikissa tapauksissa taloushallinnon rutiinit helpottuvat. Tiedonvaihto muuttuu sähköiseksi ja molemmat osapuolet hyötyvät yhteisestä järjestelmästä.
  • Tilitoimiston on mahdollista tarjota asiakkaalle ajantasaista raportointitietoa ja sen pohjalta konsultointia yrityksen prosessien tehostamiseen liittyvissä kysymyksissä ilman pitkää selvitystyötä. Toisaalta ulkoistetussa taloushallintomallissa asiakas pystyy seuraamaan kirjanpitoa ja esimerkiksi myynnin tai kulujen kehittymistä omatoimisesti omien tunnustensa avulla.
  • ProCountor mahdollistaa tilitoimistolle syntyvän laajemman näkemyksen hyödyntämisen yritysjohdon tukena. Raportointi- ja seurantatiedon analysointi ja siitä syntyneet yrityskohtaiset prosessi-innovaatiot voivat tarjota asiakasyrityksen toiminnalle ja samalla myös tilitoimistolle aivan uuden toiminnan tason.

Muutama sana käytännöstä

ProCountorin laskutus on tapahtumaperusteista. Näin veloitus kehittyy yrityksen liiketoiminnan mukana eikä aiheuta erillisiä investointikuluja. Kaikki tilitoimiston ja asiakkaan tarvitsemat työvälineet sisältyvät ProCountorin tapahtumaveloituksiin.

Omat käyttäjätunnukset helpottavat kirjanpitoa ja sen seurantaa. Yrityksen ja tilitoimiston henkilöstölle voidaan perustaa kaikille omat käyttäjätunnukset. Pelkästään käyttöoikeuksien valinnalla työnjako yrityksen ja tilitoimiston välillä voidaan sopia täysin vapaasti. Käyttöoikeudet ja niiden laajuus voidaan rajata erittäin tarkasti henkilöittäin ja toiminnoittain.

Yleensä tavoitteena on löytää yhteistyömalli, jolla säästetään turhia työvaiheita. Samalla virhemahdollisuudet vähenevät ja työ tehostuu merkittävästi. Ensisijaisesti yrityksen laskut pyritään ohjaamaan järjestelmään verkkolaskuina tai skannauspalvelun kautta ja esimerkiksi matkalaskut henkilökunta tallentaa itse. Tilitoimisto toimii kaikkien tiliöintien tarkastajana tarkistamalla automaattisesti muodostetut tiliöinnit sekä suorittaa kuukausittaisen täsmäytyksen ja arvonlisäveroilmoituksen lähettämisen.

Partneriohjelma tilitoimistojen tueksi

ProCountor on kehittänyt partneriohjelman, joka tarjoaa tilitoimistoille mahdollisuuden täydentää palvelutarjontaansa ProCountorin tuotteilla ja kehittää sähköisen taloushallinnon osaamistaan. Ohjelma on avoin kaikille tilitoimistoille, jotka täyttävät partneriohjelman ehdot.
Lue lisää partneriohjelmasta

Starttipaketilla alkuun

ProCountorin tilitoimistokäyttö kannattaa aloittaa varta vasten tilitoimistoille suunnitellulla starttipaketilla. Edullinen starttipaketti sisältää pääsyn ProCountor-partneriohjelmaan, ProCountor-ohjelmiston avaukset tilitoimiston ja ensimmäisen asiakasyrityksen käyttöön sekä kattavan koulutuspaketin.
Tutustu starttipakettiin