ProCountorin partneriohjelman eri tasot

ProCountorin partneriohjelmassa olevat tilitoimistot ovat partnereita, sertifioituja partnereita tai auktorisoituja partnereita. Kuhunkin tasoon liittyy merkittäviä etuja ja vastaavasti kullekin tasolle pääseminen edellyttää tasoon liittyvien edellytyksien täyttämistä.

Partnerit

Partneritilitoimistot ovat ProCountorille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ne ovat itsenäisiä tilitoimistoja, jotka tarjoavat asiakkailleen omia palveluitaan ja haluavat täydentää palvelutarjontaansa ProCountor-ohjelmistolla ja kehittää sähköisen taloushallinnon osaamistaan.

ProCountor tarjoaa partnereille työkalut ja tuen sähköisen taloushallinnon ratkaisujen tarjoamiseksi asiakkailleen. Partnereilta ei edellytetä aiempaa kokemusta sähköisestä taloushallinnosta — kiinnostus siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen riittää. Partnerit voivat osaamisensa syventyessä edetä sertifioiduiksi partnereiksi.

ProCountor tarjoaa partnereille mm. seuraavat edut:

 • ”ProCountor partneri”-logon käyttö
 • Tilitoimiston listaus ProCountorin sivuilla (vähintään viisi ProCountor Taloushallintoa käyttävää asiakasta)
 • Jälleenmyyntipalkkio ProCountorin myynnistä tilitoimiston asiakkaille
 • Osallistuminen ProCountorin tilitoimistotapahtumiin
 • ProCountorin markkinointimateriaalien käyttö
 • ProCountorin tilitoimistotyökalujen käyttö osana ohjelmistoa

ProCountor edellyttää partnereilta seuraavia asioita:

 • Asiamiessopimuksen allekirjoittaminen
 • Vähintään yksi ProCountor Taloushallintoa käyttävä asiakas
 • Vähintään yksi koulutettu ProCountor-osaaja

Sertifioidut partnerit

Sertifioidut partnerit ovat ProCountorin aktiivisia yhteistyökumppaneita, joille liiketoiminnassa sähköisen taloushallinnon palveluiden tarjoamisella on keskeinen osa. Sertifioidut partnerit suosittelevat ProCountor-ohjelmistoa sähköisestä taloushallinnosta kiinnostuneille asiakkailleen, osaavat hyödyntää ohjelmistoa monipuolisesti ja voivat myös pitää ProCountor-koulutuksia. Sertifioidut partnerit ja ProCountor tekevät myös myynti- ja markkinointiyhteistyötä.

Partnerit etenevät sertifioiduiksi partnereiksi hankkimalla ProCountor-asiakkaita, suorittamalla koulutuksia ja läpäisemällä verkossa tapahtuvan sertifiointikokeen. Kokeessa testataan osaaminen ProCountor-ohjelmiston käyttöönoton suorittamisessa, ohjelmiston eri toimintojen käytössä sekä raporttien asiakaslähtöisessä hyödyntämisessä. Lisäksi testataan yleistä sähköisen taloushallinnon osaamista.

ProCountor tarjoaa sertifioiduille partnereille mm. seuraavat edut:

 • Kaikki Partneri-tason edut
 • ”ProCountor sertifioitu partneri”-logon käyttö
 • Tilitoimiston esittely ProCountorin sivuilla
 • Myynti- ja markkinointiyhteistyö
 • ProCountor-tapahtumamaksut 25 % alennuksella tilitoimiston omassa ympäristössä
 • ProCountor-koulutusmateriaalit asiakaskoulutusten pitämistä varten
 • Puolen päivän ilmainen koulutus (3h)

ProCountor edellyttää sertifioiduilta partnereilta seuraavia asioita:

 • Vähintään 20 ProCountor Taloushallintoa käyttävää asiakasta
 • Vähintään kolme koulutettua ProCountor-osaajaa (jos tilitoimistossa työskentelee vain 1-2 henkeä, riittää 1-2 hengen kouluttaminen)
 • Vähintään yksi sertifioitu ProCountor-osaaja (sertifiointikokeen onnistunut suorittaminen verkossa)

Auktorisoidut partnerit

Auktorisoidut partnerit ovat tilitoimistokentän edelläkävijöitä, jotka tarjoavat sähköisen taloushallinnon ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä ProCountorin kanssa. Tilitoimiston omat palvelut ja ProCountorin tuotteet muodostavat asiakasyritysten liiketoimintaa ja menestymistä tukevan kokonaisuuden. Auktorisoidut partnerit hallitsevat ProCountor-ohjelmiston käytön erinomaisesti, osaavat vetää käyttöönottoprojekteja ja kouluttaa asiakkaitaan ohjelmiston käytössä.

Sertifioidut partnerit etenevät auktorisoiduksi partnereiksi syventämällä edelleen ProCountor-osaamistaan sekä suorittamalla auktorisointikokeen. Koe on kaksiosainen siten, että kokeen ensimmäinen osa suoritetaan verkossa ja sen läpäisemisen jälkeen toinen osa suoritetaan henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa kokeessa testataan mm. ProCountor-ohjelmiston esittely, raporttien hyödyntäminen ja valmiudet sähköisen taloushallinnon konsultointiin.

ProCountor tarjoaa auktorisoiduille partnereille mm. seuraavat edut:

 • Kaikki Sertifioitu partneri -tason edut
 • ”ProCountor auktorisoitu partneri”-logon käyttö
 • Tilitoimiston laaja esittely ProCountorin sivuilla
 • ProCountor-tapahtumamaksut 50 % alennuksella tilitoimiston omassa ympäristössä
 • Syvempi myynti- ja markkinointiyhteistyö
 • Päivän ilmainen koulutus (6h)

ProCountor edellyttää auktorisoiduilta partnereilta seuraavia asioita:

 • Vähintään 50 ProCountor Taloushallintoa käyttävää asiakasta
 • Vähintään viisi koulutettua ProCountor-osaajaa (jos tilitoimistossa työskentelee vain 2-5 henkeä, riittää 2-5 hengen kouluttaminen)
 • Vähintään kolme sertifioitua ProCountor-osaajaa (sertifiointikokeen onnistunut suorittaminen verkossa; jos tilitoimistossa on vain 2 henkeä, riittää 2 hengen sertifioituminen)
 • Vähintään yksi auktorisoitu ProCountor-osaaja (auktorisointikokeen onnistunut suorittaminen verkossa ja henkilökohtaisesti)

Lue lisää sertifioitumisesta